Tuesday, 12 May 2009

FALSAFAH PENDIDIKAN MTID


FALSAFAH PENDIDIKAN MAAHAD


Pendidikan adalah suatu usaha berterusan kearah

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan

bersepadu, berteraskan islam, iman dan ihsan, bersumberkan

Al-Quraan dan As-sunnah.Untuk melahirkan insan rabbani

sebagai hamba dan khalifah Allah yang berketerampilan

berkesanggupan dan berkeupayaan membagunkan diri dan

masyarakat demi untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan

kesejahteraan di akhirat.

No comments:

Post a Comment